Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de groeiverwachtingen voor de Nederlandse economie voor dit jaar verhoogd naar 2 procent. 

Dit meldt het CPB woensdag. In een eerdere raming in maart voorspelden de economen van het instituut nog een groei van 1,7 procent voor dit jaar. Toen werd het groeicijfer ook al hoger bijgesteld. 

Volgens het CPB zijn de positieve cijfers in lijn met ontwikkelingen in andere Europese economieën, hoewel de Nederlandse economie sneller lijkt te herstellen. 

Met de verwachtingen sluit het CPB zich aan bij de eerdere voorspelling van De Nederlandsche Bank (DNB). De DNB sprak afgelopen maandag ook de verwachting uit dat de Nederlandse economie met 2 procent gaat groeien in 2015.

Economie Nederland

Bron: CPB© NU.nl/Jerry Vermanen

Over de groei voor 2016 verschillen beide instituten nog van mening. Het CPB gaat uit van een versnelling van de economische groei met een cijfer van 2,1 procent. De DNB verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp) met 1,8 procent toeneemt.

Werkgelegenheid

Ook over de werkgelegenheid is het CPB positiever. In maart werd nog een werkloosheid van 7 procent voorspeld voor 2016. Nu wordt er vanuit gegaan dat de werkloosheid dit jaar al uitkomt op 7 procent en volgend jaar daalt naar 6,7 procent. 

Het aantal werklozen daalde naar 625.000 mensen. In 2014 waren er nog 656.000 werklozen.Voor volgend jaar worden 600.000 werklozen verwacht. 

Werkloosheid

Bron: CPB© NU.nl/Jerry Vermanen

Overheidsfinanciën

De verhoogde groeiverwachtingen hebben ook een positief effect op de overheidsfinanciën. Het overheidstekort komt dit jaar naar verwachting uit op 1,9 procent van het bbp en volgend jaar daalt het tekort naar 0,8 procent van het bbp. Deze daling is onder andere te danken aan het binnenkomen van de Nederlandse korting op de EU-afdracht waardoor het tekort met 0,3 procentpunt daalt. 

De overheid zal naar verwachting meer belastinginkomsten kunnen verwachten, terwijl de uitgaven aan bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen gaan dalen. Ook zorgt de lage rente op financiële markten ervoor dat de Nederlandse overheid minder kwijt is aan rente-uitgaven. 

De staatsschuld komt in 2015 waarschijnlijk uit op 67,6 procent van het bbp en in 2016 daalt de schuld naar verwachting naar 65,4 procent.

Dijsselbloem 

"Elke keer als er nieuwe cijfers komen, zijn die een stukje beter", becommentarieert Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën. "Er zijn nog wel wat risico's en we moeten de ellende van de crisis wegwerken." De minister wijst naar de hoge werkloosheid, hoge schulden bij mensen en de opgelopen staatsschuld die allemaal nog moeten worden weggewerkt. 

"We moeten nog een gasbesluit nemen dit jaar die geld kan gaan kosten in de begroting. Maar ook, renterisico's, de rente loopt weer op en er zijn nog steeds veel mensen op zoek naar werk. Wat deze ramingen van het CPB precies betekenen voor de begroting, zullen we de komende tijd bekijken."

Reacties kamerleden 

In een reactie spreekt VVD-Kamerlid Mark Harbers van "spectaculaire" cijfers van het CPB. De VVD'er zegt al ruimte te zien ontstaan op de begroting. "Als VVD'er pleit ik dan voor belastingverlaging. Daar zetten we op in."

"De economie groeit nog harder dan gedacht, het aantal banen neemt toe en het overheidstekort daalt nog sneller. Daarmee zit Nederland in de kopgroep van Europa. Alle seinen staan op groen: de bedrijfsinvesteringen nemen toe, de woningmarkt zit in de lift en consumenten besteden weer meer. De VVD is zeer tevreden dat Nederland nu echt vooruit gaat en dat de inspanningen van de afgelopen jaren resultaat hebben.''

Video: Reactie Dijsselbloem 

D66-Kamerlid Wouter Koolmees zegt dat het kabinet het dak moet repareren nu de zon schijnt en het belastingstelsel en het pensioenstelsel moet hervormen. ''Niet vooruitschuiven, maar aanpakken. Dat is belangrijk voor meer banen en groei! Mijn boodschap aan het kabinet: neem ook als het goed gaat beslissingen en laat de komende twee jaar niet verloren gaan!”

Rik Grashoff (GroenLinks) noemt het goed nieuws dat het beter gaat met de Nederlandse economie. "Het kabinet moet nu niet cadeautjes gaan uitdelen. Dit is het moment om aan de slag te gaan met een echte herziening van het belastingstelsel om voor meer voor duurzaamheid te zorgen en ongelijkheid aan te pakken.”

Ook de ChristenUnie vindt dat er nu werk gemaakt moet worden van de belastinghervoming en de energietransitie. 

Vakbond 

Vakbond CNV pleit voor meer maatregelen voor de arbeidsmarkt naar aanleiding van de cijfers. 'Gebruik de ruimte op de begroting die ontstaat door de economische groei om de arbeidsmarkt uit het slob te trekken', aldus Maurice Limmen, voorzitter van het CNV.

De FNV pikt de koopkrachtcijfers uit de verwachtingen van het CPB. De vakbond zegt geschrokken te zijn van de verwachtingen voor 2016 met een koopkrachtkrimp van 0,3 procent. FNV-voorzitter Ton Heerts: "Met een goede loonsverhoging, ook bij de overheid, komt de economie beter op gang en dat creëert banen. Dat is hard nodig want er staan nog steeds 600.000 mensen aan de kant."