DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa ) heeft bij de aanbesteding van de Betuwelijn en de HSL overtredingen van de mededingingswet geconstateerd. Binnen enkele weken maakt de kartelwaakhond rapport op en krijgen de betrokken bedrijven de mogelijkheid om te reageren. Dat heeft een woordvoerster van de NMa vrijdag bevestigd.

Indien de toezichthouder na alle formaliteiten overtredingen vaststelt, kan hij een boete van 10 procent van de omzet opleggen. Samen gaat het om een omzet van naar schatting bijna 12 miljard euro, waarbij er dus een theoretische boete van maximaal 1,2 miljard euro in het verschiet ligt.

Korte termijn

Het is voor de NMa een van de grootste projecten waar een onderzoek naar is gedaan. De woordvoerster van de instelling kon niet precies aangeven wanneer de rapporten naar de betrokken bedrijven gestuurd worden. "Op korte termijn. Dat kan evengoed over drie weken als over vijf weken zijn. Het is in elk geval een kwestie van weken."

Bijna alle Nederlandse bouwbedrijven zijn bij deze werken betrokken. Het zou om 28 hoofdaannemers bij de Betuwelijn gaan en en 22 hoofdaannemers bij de bouw van de HSL.

Boetes

Als de NMa rapport opmaakt wil dat zeggen dat de kartelwaakhond vermoedt dat de mededingingswet is overtreden. De betrokken bedrijven krijgen dan de mogelijkheid om te reageren op de beschuldigingen. "Sommigen doen dat schriftelijk, anderen mondeling en er zijn ook bedrijven die niet willen reageren", aldus de woordvoerster van de NMa. Mochten er vervolgens overtredingen vastgesteld worden, dan kan de kartelwaakhond boetes opleggen.

Vorig jaar waren er al aanwijzingen dat er mogelijk fraude was gepleegd rondom de Betuwelijn. Het televisieprogramma Zembla onthulde uit de schaduwboekhouding van het bouwbedrijf Koop Tjuchem dat bij drie projecten fraude in het spel was.