AMSTERDAM - Uitkeringsinstantie UWV gaat tussen 1 oktober 2004 en 1 mei 2007 bijna een half miljoen mensen met een WAO-uitkering opnieuw beoordelen aan de hand van de nieuwe, scherpere criteria die het kabinet heeft vastgesteld. Alle WAO'ers krijgen deze maand daarover een brief, zo heeft het UWV vrijdag laten weten.

Van de WAO'ers krijgen er 450.000 te horen dat zij in de komende twee en een half jaar een oproep kunnen verwachten voor een herbeoordeling, waarbij vooral wordt gekeken naar wat voor werk zij nog wel kunnen doen.

Omdat de keuringscriteria zijn aangescherpt, betekent dat voor naar schatting 110.000 mensen dat zij een lagere of helemaal geen uitkering meer krijgen. "Dat is een schatting, geen doelstelling", benadrukt A. Dümig, lid van de raad van Bestuur van UWV.

Mensen onder de 48 jaar worden het eerst opgeroepen. Vanaf maart 2006 is de groep tussen de 48 en 55 jaar aan de beurt.