De verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar en de sterk gedaalde olieprijs geven de Franse economie na drie jaren van stagnatie een stevige impuls. 

Dat schrijft de Franse centrale bank in een rapport dat donderdag is verschenen.

Volgens de Banque de France groeit de op een na grootste economie van de eurozone dit jaar met 1,2 procent. Daarna trekt de groei naar verwachting verder aan, naar 1,8 procent volgend jaar en 1,9 procent in 2017. Dat is mede te danken aan het stimuleringsprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB).

De centrale bank waarschuwt wel dat de economische ontwikkeling sterk beïnvloed kan worden door externe factoren, zoals schommelingen in bijvoorbeeld valutakoersen en grondstofprijzen.

In de voorspellingen voor 2016 en 2017 is bovendien nog geen rekening gehouden met eventuele bezuinigingsmaatregelen die de Franse overheid nog moet doorvoeren om het begrotingstekort terug te dringen tot onder de Europese norm.

De inflatie, waar het ECB-beleid hoofdzakelijk op gericht is, blijft naar verwachting dit jaar nog op een laag pitje: 0,3 procent.

Dat komt met name door de lagere brandstofprijzen, die wel de koopkracht en daarmee ook de economische groei ten goede komen. Volgend jaar wordt het leven in Frankrijk naar verwachting 1,4 procent duurder, in 2017 gaat het gemiddelde prijspeil met naar schatting 1,7 procent omhoog.

Werkloosheid

De werkloosheid neemt volgens Banque de France dit jaar nog licht toe, van gemiddeld 10,2 procent tot 10,3 procent. 

Daarna zet een daling in, naar 10,1 procent volgend jaar en 9,6 procent in 2017. Afgelopen kwartaal zat volgens donderdag gepubliceerde cijfers 10,3 procent van de Franse beroepsbevolking zonder baan, tegen 10,4 procent in de periode daarvoor. Dat is de eerste daling in meer dan een jaar.

In het cijfer zijn ook de overzeese gebieden van Frankrijk meegenomen. Exclusief die gebieden kwam de werkloosheid op het Franse vasteland uit op 10 procent.

De jeugdwerkloosheid bedroeg bijna 25 procent. De Franse overheid meldde maandag nog dat het aantal actieve werkzoekenden in april met 26.000 is gestegen tot ruim 3,5 miljoen, een nieuw record.