Het kabinet gaat verzekeraars meer aan banden leggen. Verzekeraars die klanten niet goed informeren over beleggingsverzekeringen kunnen sancties tegemoet zien. 

Het kabinet wil ook meer ruimte om snel te kunnen ingrijpen bij verzekeraars die in de problemen zitten.

Dat blijkt uit voorstellen van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, waar de ministerraad vrijdag mee heeft ingestemd. Het kabinet hoopt met de maatregelen en met steun aan andere vernieuwingen in de verzekeringssector de positie van klanten ten opzichte van verzekeraars te versterken.

Bij de aanpak van de woekerpolissen herhaalt het kabinet dat verzekeraars klanten volledig moeten informeren over de producten en over de mogelijkheden om een polis te wijzigen of te stoppen. Verzekeraars die dat niet doen, kunnen vanaf juli een boete krijgen van de AFM.

Rapport

Aanleiding voor de voorstellen is een eerder rapport van een op verzoek van de Kamer ingestelde commissie. Die commissie concludeerde dat de verzekeringssector het moeilijk heeft en de stand van zaken zorgelijk is.

Dat komt vooral door de lage rente en de concurrentie van andere financiële producten. Ook zijn de kosten bij levensverzekeraars vaak nog te hoog en is de reputatie van de sector nog altijd niet hersteld na problemen met beleggingsverzekeringen. De sector zal de komende jaren verder krimpen en dat zal banen kosten.

De sector moet daarom vernieuwen en daarbij moet de klant centraal staan. Het kabinet wil daar bij helpen, onder meer door te snijden in wet- en regelgeving die vernieuwing belemmeren.

Verzekeraars

Koepelorganisatie het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie weten open te staan voor ideeën om de problemen met beleggingsverzekeringen op te lossen. De sector zoekt hierbij naar maatwerk in samenspraak met de verzekerde om te kijken naar de beste oplossing.

"We staan voor een forse uitdaging maar zien ook kansen, vooral in de pensioensector en in een flexibel verzekeringsaanbod voor het groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel",  zegt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. 

"Op al deze terreinen speelt de overheid als wetgever een belangrijke rol", aldus Weurding.