Nederlandse transportbedrijven lijden schade als gevolg van de toenemende stroom aan vluchtelingen die per vrachtauto via het Franse Calais naar Groot-Brittannië proberen te reizen. 

De situatie is zodanig dat chauffeurs bang zijn om naar Calais te rijden. Transporteurs zien zich genoodzaakt opdrachten te weigeren.

Ook krijgen ze te maken met vertragingen, schade aan lading en voertuig en forse boetes als het vluchtelingen lukt om aan boord te komen.

Brancheorganisatie TLN krijgt van veel leden verontrustende signalen. In de havens van Frankrijk is de afgelopen weken een enorme stijging van het aantal vluchtelingen die per vrachtauto Engeland proberen te bereiken. Ook in de zeehavens van België neemt het probleem toe.

Meldingen

TLN ontvangt zelfs meldingen dat chauffeurs ook onderweg naar Calais al te maken krijgen met agressief gedrag van vluchtelingen.

Zij lopen vaak in groepjes op parkeerplaatsen en snelwegen en proberen chauffeurs tot stoppen te dwingen, waarna zij hun kans grijpen om in het voertuig binnen te dringen. Verstekelingen hebben niets te verliezen en zijn wanhopig om aan de overkant te komen.

Maatregelen

TLN-voorzitter Arthur van Dijk roept op tot maatregelen. Hij wil snel met staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie gaan praten om te kijken welke acties kunnen worden ondernomen.

De branche vindt dat het probleem door de verschillende landen op elkaar én op de transportsector wordt afgeschoven. De verstekelingenproblematiek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en moet ook zo worden aangepakt, aldus TLN.

Transporteurs stellen dat ze zelf al het nodige doen om te voorkomen dat er vluchtelingen in de auto's kruipen. De situatie is echter zo nijpend, dat overheden hierin moeten optreden.