De Handelscommissie van het Europees Parlement heeft tijdens een stemming donderdag brede steun gegeven aan de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde staten over het omvangrijke handelsverdrag TTIP.

Zo heeft de Europese Commissie, die namens de Europeanen met de Amerikanen aan de onderhandelingstafel zit, weer lucht om de gesprekken met de Amerikanen voort te zetten.

Zo'n mandaat was er al aan het begin van de onderhandelingen in de zomer van 2013, maar sindsdien zijn er op verschillende punten moderniseringen doorgevoerd en zit er bovendien een nieuw Europees Parlement.

Officieel kan de Commissie de uitgangspunten die het parlement formuleert naast zich neerleggen, maar als de onderhandelingen zijn afgerond, moeten de volksvertegenwoordigers groen licht geven. Het voltallige parlement stemt er 9 juni over.  

Wensenlijst

"Je kunt het zien als een wensenlijst van het Europees Parlement", zegt Marietje Schaake tegen NU.nl. Haar partij D66 is in Brussel aangesloten bij de liberale fractie. "Het legt bloot waar de prioriteiten liggen van de verschillende fracties."

Voor haar partij is het vergroten van markttoegang tot de VS belangrijk. "KLM kan geen binnenlandse vluchten in de VS maken, Nederlandse baggeraars kunnen daar niet meedingen naar opdrachten. Het wordt tijd dat de Amerikanen over de brug komen met voorstellen voor hoe de oneerlijke situatie voor Europese bedrijven in de VS kan worden rechtgetrokken", zegt Schaake.

Naast economisch voordeel is er ook kritiek op TTIP.  Vakbonden vrezen dat lonen in Europa onder druk komen te staan omdat de arbeidskosten in de VS lager liggen. 

Investeringsverdrag

Een ander gevoelig punt in de onderhandelingen over TTIP, is het investeringsverdrag. In de oorspronkelijke plannen zouden handelsgeschillen door enkel advocaten van beide partijen worden beslecht, zonder tussenkomst van een nationale rechter of instantie.

Eurocommissaris Cecilia Malmström, die de onderhandelingen namens de EU leidt, heeft voorstellen gepresenteerd hoe er in de toekomst transparanter en onafhankelijker met dit vraagstuk kan worden omgegaan.

Het doel is nu om een speciaal hof op te richten, met de eigenschap van een tribunaal.