V&D en de vakbonden gaan weer met elkaar in onderhandeling over de salarisverlaging die V&D wil doorvoeren. Dat besloten ze woensdag op aandringen van het gerechtshof in Amsterdam.

Ze zeggen toe om komende maand weer ''serieus'' met elkaar te gaan praten. Mochten ze er dan niet uit komen, dan willen ze hun standpunten opnieuw bepleiten in de rechtszaal.

Bij het hoger beroep tussen beide stelde het hof ook voor om de zaak geheel te laten vallen. Maar zover wilden de partijen nog niet gaan. Ze spraken met het hof af dat ze 30 juni laten weten welke vorderingen ze hebben gemaakt. Voor woensdag 8 juli staat een vervolgzitting gepland.

De rechters riepen de twee partijen eerder woensdag op om niet te wachten tot er een nieuwe uitspraak kwam in de zaak. V&D en de bonden praatren al een hele tijd niet meer met elkaar, maar de belangen en de risico's waren daarvoor veel te groot, aldus het hof. 

Ongelukkig

Bij nieuwe onderhandelingen zou het hoger beroep kunnen worden ingetrokken. In de ogen van het hof heeft de rechter in het kort geding van februari een specifiek eenzijdig loonvoorstel van 5,8 procent van V&D afgewezen. Op basis van dat uitgangspunt zouden V&D en de bonden best weer met elkaar om de tafel kunnen gaan zitten.

V&D heeft het loonoffer begin dit jaar ''ongelukkig ingestoken", daar is volgens het hof iedereen het wel over eens. ''Die dreiging moet eruit. Er moet open overleg plaatsvinden.''

De rechters stellen voor te bekijken of er te onderhandelen valt over bijvoorbeeld het tijdsverloop van het loonoffer of een tijdelijke oplossing.

Misschien kan het loonoffer gecombineerd worden met andere besparingen, redeneerde het hof, waardoor de salarisverlaging geringer kan uitvallen. Mogelijk levert het verkleinen van het winkeloppervlak bijvoorbeeld nog een potje op, opperden de rechters.

Banenverlies

De vakbonden zeggen voor banenverlies bij V&D te vrezen, ook wanneer de winkelketen zijn voorgenomen salarisverlaging erdoor krijgt.

In een informeel overleg zou V&D onder meer hebben gezegd dat het winkeloppervlak met ongeveer een derde zal worden teruggebracht. ''Het is volstrekt ondenkbaar dat dit niet zal leiden tot minder personeel'', voerde de verdediging van de bonden woensdag in de rechtszaal aan.

De bonden willen dat V&D van zijn voornemen afziet. Het stoort hen dat V&D eenzijdig arbeidsvoorwaarden probeert open te breken, en dat de keten verwacht dat medewerkers het wel met zeker een maandsalaris minder afkunnen. Ze waarschuwen voor juridische chaos en wijzen erop dat V&D verder geen garanties biedt aan het personeel.

Kosten besparen

De advocaat van FNV opperde verder dat V&D ook kosten kan besparen door nieuwe werknemers lagere lonen te bieden en niet te korten op de salarissen van mensen die er al langer werken.

Begin dit jaar verbood een rechter V&D in een kort geding al om zomaar te gaan snijden in de lonen van zijn personeel. Het winkelbedrijf legt zich daar niet bij neer. ''Er is sprake van een zeer uitzonderlijke situatie.''

Zonder de voorgenomen maatregel, waarmee 10 miljoen euro aan loonkosten wordt bespaard, zou de keten naar eigen zeggen in 2017 en 2018 nog steeds verlies draaien. En dat is in strijd met de afspraken die in het voorlopige reddingsplan eerder dit jaar zijn gemaakt met de eigenaar Sun Capital en de banken.

Op alle kostenposten is al bezuinigd, stelt V&D. De keten ziet de salarisverlaging als enige manier om zo veel mogelijk personeel te behouden.

Eerder op woensdag liet vakbond FNV aan NU.nl weten geen nieuw voorstel van V&D te verwachten tijdens de behandeling van het hoger beroep.

Winkelsteden

De redding van V&D is volgens de keten ook van cruciaal belang voor de Nederlandse winkelsteden. Als V&D omvalt, dan trekt de keten waarschijnlijk veel winkeliers mee die in de omgeving van de warenhuizen zijn gevestigd.

V&D lijdt al zeker twintig jaar verlies, maar het concern denkt met de nieuwe strategie die onlangs is gepresenteerd toch weer financieel gezond te worden. V&D-topman John van der Ent benadrukt onder luid gehoon in de rechtszaal dat er van mismanagement' geen sprake is geweest.

Alle werknemers

De rechter oordeelde in februari dat de winkelketen de voorgenomen loonsverlaging van 5,8 procent niet voor de vakbondsleden van CNV en FNV mag doorvoeren.

Ook de bonden tekenden beroep aan tegen deze uitspraak. De werknemersorganisaties willen dat de rechter de loonsverhoging verbiedt voor alle werknemers en niet alleen voor de vakbondsleden.

John van de Ent, sinds 1 maart de bestuursvoorzitter van V&D, liet in een eerder gesprek met NU.nl weten dat als er geen loonsverlaging komt, gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn.

"Dat dreigement zegt mij niet zoveel, want met een loonverlaging wordt er ook geen werkzekerheid geboden", aldus Suijker.

Tijdlijn V&D

© NU.nl/Jerry Vermanen

Dossier V&D