Vakbond FNV vreest dat de onderklasse steeds groter wordt omdat de middenklasse krimpt. Dat is een gevolg van een toenemend aantal werknemers dat minder dan modaal gaat verdienen.

Dat zegt Mariëtte Patijn, cao-coördinator bij de FNV, tegen NU.nl.

"De middenklasse krimpt, steeds meer werknemers verdienen minder dan het huidige modale inkomen", zegt Patijn. Een modaal inkomen is een bruto jaarsalaris van 35.000 euro.

Volgens de vakbondsvrouw is dat een gevolg van werkgevers die kiezen voor flex- en tijdelijke contracten om de cao te ontduiken.

Concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Patijn: "Werkgevers willen arbeidsvoorwaarden verslechteren en noemen dat vervolgens moderniseren. Sinds de financiële crisis zien we dat er veel wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Als je dan geen bodem legt met behulp van een goede cao, ga je richting het wettelijk minimum loon." 

Werkgevers klagen juist over een stroef cao-overleg met de vakbonden en vinden de collectieve arbeidsovereenkomsten momenteel te uitgebreid. 

Doodverklaard

De FNV waarschuwt voor een neerwaartse spiraal van arbeidsvoorwaarden die doorbroken moet worden. Ze roept werkgevers op daaraan mee te werken. Gesprekken over arbeidsvoorwaarden lopen in veel sectoren vast, met acties van vakbonden tot gevolg. Maar volgens Patijn is de toekomst van de cao niet in gevaar. 

"Er zijn wel vaker conflicten en iedere keer wordt de cao dan doodverklaard. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? We botsen flink met werkgevers, maar dat hoort erbij. We moeten het krachtenveld hervinden", aldus Patijn.

Woensdag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de toekomst van de cao. Naast Patijn zijn ook vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en bedrijven en deskundigen uitgenodigd om hun verhaal te doen.