Aedes wil de onderhandelingen over een nieuwe cao voor circa 29.000 werknemers van de woningcorporaties hervatten.

De werkgeversorganisatie ziet hiervoor in het advies van onafhankelijk verkenner Ruud Vreeman voldoende aanknopingspunten. Zij heeft dit de vakbonden woensdag meegedeeld.

De bonden gaan ervan uit dat Aedes nu ook wil praten over de beloning van de directeur-bestuurders van de corporaties. Vreeman, oud-burgemeester van Tilburg en Groningen, stelt in zijn advies voor om de bestuurdersbeloning onderdeel te maken van de cao.

Aedes had op dit onderdeel van het advies in eerste instantie terughoudend gereageerd. De bonden waren er blij mee. Zij vinden een tweedeling in arbeidsvoorwaarden tussen bestuurders en werknemers onrechtvaardig en willen dat er ''één loongebouw komt voor iedereen''.

Aedes wilde woensdag echter desgevraagd niet zeggen of het nu aan de cao-tafel ook wil praten over het 'bestuurdersvoorstel' van Vreeman. Maar volgens FNV-bestuurder Jeroen Vos heeft de organisatie de bonden laten weten dat er geen blokkades zijn.

Vreeman ging in maart op verzoek van de partijen aan de slag als verkenner in een poging de cao-onderhandelingen vlot te trekken. Aedes brak die in november vorig jaar af.

De verkenner bracht vorig week zijn advies uit, dat meteen door de bonden werd omarmd. Vreeman pleit in het advies ook voor een ''kleine'' loonstijging voor de werknemers van de woningcorporaties.

De onderhandelingen zullen conform het advies van Vreeman worden begeleid door een onafhankelijk voorzitter. Wanneer ze precies van start gaan, moet nog worden bepaald.