2014 was een goed jaar voor de overheidsfinanciën. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag in de Tweede Kamer bij de aanbieding van het financieel jaarverslag van het Rijk over vorig jaar.

2014 was het eerste jaar waar dit kabinet van VVD en PvdA een begroting voor had opgesteld, op Prinsjesdag 2013.

Voor veel Nederlanders was het nog een moeilijk jaar, zei Dijsselbloem. Te veel mensen verloren hun baan, te veel ondernemers kwamen in de knel en nog veel te veel huizen stonden 'onder water'.

''Maar er waren ook lichtpunten en die waren een stuk feller dan verwacht. Het economisch herstel dat in 2013 begon, zette door. Nu we de cijfers hebben, kunnen we zonder voorbehoud zeggen dat 2014 een goed jaar was voor de overheidsfinanciën'', aldus Dijsselbloem bij de aanbieding van de stapel stukken in de Kamer.

Volgens het Bureau voor de Statistiek groeide de Nederlandse economie in 2014 met 0,8 procent vergeleken met het voorgaande jaar.

In de jongste ramingen van het Centraal Planbureau kwam het begrotingstekort in 2014 uit op 2,6 procent van het bbp. Volgend kaar krimpt het tekort naar 1,8 procent. Beide jaren is ruim onder de 3-procentsnorm die de Europese Unie stelt.