Er moet een afkoelperiode komen van een aantal jaar voor politici die na hun carrière in Den Haag overstappen naar de financiële sector.

Daarvoor pleit Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën en Eurogroep-voorzitter, in een woensdag gepubliceerd interview in Vrij Nederland (VN).

"Ik vind het kwetsbaar dat bewindslieden en andere politici die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein direct of kort daarna gaan werken bij bedrijven in dezelfde sector", zegt Dijsselbloem in het weekblad.

Hij haalt Camiel Eurlings aan als voorbeeld. De oud-minister van Verkeer en Waterstaat vertrok naar KLM. De overstap van Gerrit Zalm destijds van Financiën naar de inmiddels failliete bank van Dirk Scheringa DSB noemt Dijsselbloem "kwetsbaar".

"Je wekt in zulke gevallen onmiddellijk de schijn van belangenverstrengeling, zelfs als je dat keurig gescheiden hebt tot de laatste dag van je ministerschap", aldus Dijsselbloem. De bewindsman benadrukt dat er wat hem betreft geen sprake is van een beroepsverbod.

Joris Luyendijk

Hiermee sluit Dijsselbloem zich aan bij het pleidooi van Joris Luyendijk, de auteur van het succesboek Dit kan niet waar zijn. Luyendijk uit in zijn boek flinke kritiek op de financiële sector.

De politiek is volgens hem niet bij machte om de sector aan te pakken, onder andere vanwege die verwevenheid. Oud-Britse premier Tony Blair verdient 2 miljoen pond per jaar als speciaal adviseur bij zakenbank JP Morgan, oud-minister Timothy Geitner ging na zijn ministerschap in de Verenigde Staten het lezingencircuit in.

Verplichte lectuur

Dijsselbloem noemt de bestseller van Luyendijk in VN "verplichte lectuur", maar bestrijdt dat er sinds het uitbreken van de financiële crisis niets is gebeurd. "Dat het beleid allemaal flauwekul zou zijn, dáár ben ik het niet mee eens."  

Luyendijk noemde sprak in een eerder interview met NU.nl over symboolpolitiek. De bankenunie ("daarmee wordt het kernprobleem niet aangepakt"), de verhoging van de kapitaalbuffer naar 3 procent ("mensen die de crash wel voorspelden zeggen dat je minstens 20 procent moet hebben"), het bonusplafond ("symboolpolitiek") en de bankierseed ("dat is een 1 april-grap van minister Dijsselbloem") zijn volgens Luyendijk allemaal niet afdoende.