Er moet een permanent investeringshof komen waar staten en buitenlandse investeerders hun geschillen kunnen beslechten.

Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) maandag in een rapport. De AIV is een belangrijk adviesorgaan van het kabinet.

Maar de oprichting van zo'n hof kost veel tijd. Daarom moet er een tussentijdse oplossing worden gevonden voor het arbitragesysteem in het vrijhandelsverdrag waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen.

De huidige manier van geschillenbeslechting in handelsverdragen stuit op veel kritiek. Dat arbitragesysteem zou onder meer de beleidsvrijheid van staten kunnen aantasten.