De academische ziekenhuizen AMC en VU medisch centrum (VUmc) zetten hun plannen voor een fusie door. 

De beide Amsterdamse ziekenhuizen hebben dat woensdag laten weten.

Het AMC en VUmc hebben het afgelopen jaar juridische aanpassingen gedaan, waardoor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de beoogde samenwerking als een fusie beschouwt. De ziekenhuizen zijn daar blij mee en zullen hun plannen voorleggen aan de medezeggenschapsraden en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Daarna moet de ACM de plannen nog inhoudelijk beoordelen, onder meer op het gebied van mededingingsrecht.

Fusie

AMC en VUmc zijn blij dat de informele visie van de ACM de plannen als een fusie kwalificeert. Hierdoor kunnen ze hun plannen doorzetten ''zonder ze elke keer te hoeven voorleggen aan de mededingingsautoriteit''. Het is de bedoeling dat er in de toekomst één gezamenlijke raad van bestuur en één raad van toezicht komen voor de organisaties.

Vorig jaar april besloten het AMC en VUmc de plannen voor een fusie op de lange baan te schuiven. De ACM zag toen nog te veel juridische bezwaren. Inmiddels is geregeld dat de Vrije Universiteit (VU) en het VUmc per 1 januari twee zelfstandige rechtspersonen worden, waardoor de plannen nu wel verder kunnen worden uitgewerkt.