Nederland moet dit en volgend jaar meer doen om investeringen in onderzoek te verbeteren. 

Dat staat in de aanbevelingen van de Europese Commissie voor het economische beleid van Nederland.

Brussel constateert dat er op dit moment te weinig private investeringen zijn in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en dat moet verbeterd worden. Dat kan ook bijdragen aan economische groei.

Daarnaast blijft de Nederlandse huizenmarkt een belangrijk aandachtspunt. Nederland moet op dat vlak de beperking van de hypotheekrenteaftrek versnellen, meent Brussel. Daarnaast moet de huursector worden aangepakt en moet sociale woningbouw beter passen bij het inkomen van de huurders.

Als derde punt krijgt Nederland het advies om werknemers in de eerste jaren van hun carrière minder pensioenpremie te laten betalen.

Geen begrotingsadvies

Nederland kreeg geen begrotingsadvies, omdat het begrotingstekort voldoet aan de Europese regels. Het tekort mag niet hoger zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product. Met een tekort van 2,8 procent in 2014 voldoet Nederland daar aan. Het tekort zal dit jaar verder slinken. De regering verwacht dat het percentage dan op 1,8 procent uitkomt.

Het gaat om aanbevelingen die ieder Europees land krijgt. Het is nu aan de EU-lidstaten om zich hierover te buigen. Als er landen zijn die het niet met (een van) de adviezen eens zijn, dan kan alleen een meerderheid van de 28 landen ze van tafel vegen. Er is dus geen vetorecht voor één land.

Lees ook: Nederland klimt een plek op Europese innovatieranglijst