Rijksambtenaren kondigen acties aan nu duidelijk is dat minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst geen nieuw voorstel doet voor de cao van de rijksambtenaren. 

Dat kondigen de werknemersorganisaties aan nadat woensdag uit een brief van de minister aan de vakbonden blijkt dat hij nog geen voorstel doet voor een nieuwe cao.

Woensdag om 12.00 liep het ultimatium van de vakbonden af. ze willen een "reële" compensatie nadat de 120.000 rijksambtenaren vier jaar geen loonstijging hebben gehad. De bonden zetten in op een loonsverhoging van 3 procent per jaar. Blok zegt in zijn brief het ultimatum te betreuren.

Op 19 mei organiseren de vakbonden een bijeenkomst in Utrecht om verdere acties uit te werken. FNV Overheid meldt dat de eerste acties op 26 mei plaatsvinden, ambtenaren van verschillende rijksdiensten in Rotterdam leggen dan het werk neer. Verder zullen er in mei op diverse plekken werkonderbrekingen en stiptheidsacties plaatsvinden.

In juni wordt er bij douane op Schiphol en in de haven van Rotterdam actie gevoerd. Volgens FNV Overheid laten de ambtenaren van de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, binnenkort ook van zich horen.

Voorstel

De minister wil niet-loongerelateerde regelingen versoberen om ruimte vrij te maken voor een loonstijging. Een woordvoerder van de minister legt uit dat daarvoor wel eerst overeenstemming moet zijn over welke regelingen versoberd kunnen worden. Blok vindt dat er nog voldoende perspectief is om de onderhandelingen voort te zetten.

Vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF hebben eerder duidelijk gemaakt dat ze overgaan tot acties als er geen goed voorstel komt. 

Eisen

Naast de loonsverhoging van 3 procent per jaar, willen de vakbonden onder andere een verlenging van het sociaal plan bij reorganisaties tot 1 januari 2017 en een verbetering van de positie van flexwerkers.

Blok is in een eerder stadium wel met de bonden overeengekomen dat een vrijgevallen pensioenpremie van 0,8 procent wordt uitgekeerd. Ambtenaren krijgen de premie in juni met terugwerkende kracht vanaf 1 januari uitbetaald.