De Oostenrijkse regering geeft haar strijd tegen de Duitse tolplannen die inmiddels door de Bondsdag in Berlijn zijn aangenomen, niet op. 

Wenen dringt er in Brussel op aan de maatregelen tegen Europese automobilisten tegen het licht te houden.

De Oostenrijkse minister van Verkeer Alois Stöger heeft een brief gestuurd naar Eurocommissaris Violeta Bulc van Verkeer. Hij dringt erop aan dat de EU ''zo snel mogelijk'' onderzoekt of de tol, waarvoor Duitse automobilisten door Berlijn worden gecompenseerd, wel mag volgens Europese regels.

In de brief voegde Stöger een rapport bij van de universiteit Innsbrück waarin wordt gesteld dat er door de compensatie voor Duitse automobilisten sprake is van ''indirecte discriminatie op grond van staatsburgerschap.''

Nederland ook tegen

Ook Nederland is tegen de tolheffing. Het introduceren van het tolvignet betekent volgens minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Mileu) een nieuwe barrière voor grensoverschrijdend verkeer.

"De plannen duperen Nederlanders die in Duitsland rijden, terwijl Duitsers zelfs worden gecompenseerd." Daarbij gaf Schultz aan uit te kijken naar een reactie van Bulc op de plannen. 

Eerder deze maand stemde na de Bondsdag ook de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, in met de plannen om tol te heffen op Duitse snelweg en provinciale wegen.

De tol moet volgend jaar ingaan en gaat drie tarieven kennen voor een vignet van tien dagen. Duitse automobilisten moeten een jaarvignet kopen, maar worden voor het hele bedrag gecompenseerd met een verlaging van de wegenbelasting.