Wie nog een slijtersbon in zijn of haar bezit heeft, kan die alleen nog inwisselen bij de drankenzaak of winkelketen waar de bon is aangeschaft. Dat meldt de Consumentenbond. 

Dinsdag werd de Nationale Slijtersbon door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. 

De bond heeft met de samenwerkende Nederlandse slijters afgesproken dat klanten de bon toch kunnen inwisselen op de plek waar die is gekocht: een slijter of winkelketen, zoals Gall & Gall of Mitra.

Als de drankenzaak de bon weigert aan te nemen, kunnen consumenten voor bemiddeling contact opnemen met de samenwerkende slijtersorganisaties. Aan het stempel op de bon is te zien waar die gekocht is. Staat er geen stempel op, dan geeft het bonnummer uitsluitsel over waar de slijtersbon is verkocht.