De provincie Zeeland krijgt een miljoenenclaim aan zijn broek. In 2013 kregen alle ambtenaren van 57 jaar en ouder de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan, maar die regeling kan nu veel duurder uitpakken.

Dat meldt Nieuwsuur vrijdag.

De afvloeiingsregeling stamt uit 2013. Maar omdat twee directeuren mogelijk meer geld geboden hebben gekregen, hebben zes ambtenaren een zaak aangespannen tegen de provincie bij de Raad van State. Het gelijkheidsbeginsel zou hiermee in het geding zijn.

De provincie wil niets zeggen over de regeling die met de twee directeuren zou zijn getroffen. Volgens het actualiteitenprogramma houdt de verlofregeling in dat ambtenaren in de laagste salarisschalen 80 procent en de hoogste schalen 70 procent van hun loon tot aan hun pensioen ontvangen.

De directeuren zouden ieder 90 procent krijgen. Als dat ook daadwerkelijk zo blijkt te zijn, hebben alle ambtenaren recht op dat percentage van hun laatst verdiende loon. De Raad van State, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering, behandelt de zaak op 22 juni.