De Europese Commissie wil Spanje een boete van bijna 19 miljoen euro opleggen omdat de regionale overheid van Valencia begrotingscijfers verkeerd zou hebben voorgesteld.

Dat meldt Marianne Thyssen, eurocommissaris van Werk, donderdag. 

"Gezond fiscaal beleid is een fundamentele voorwaarde voor economische groei en stabiliteit. We hebben dit de afgelopen jaren op pijnlijke wijze aan den lijve ondervonden", aldus een mededeling van Thyssen. 

"Er gaat een duidelijk signaal uit van dit besluit. De Commissie is bereid zijn nieuwe bevoegdheden te gebruiken om te verzekeren dat de cijfers die de basis vormen voor economische besluitvormingen betrouwbaar zijn."

De autonome regio zou volgens Thyssen de cijfers niet moedwillig verkeerd hebben voorgesteld, maar ernstig in gebreke zijn gebleven over zorguitgaven over het jaar 2012. Daardoor zijn ook de landelijke statistieken vertekend. 

De Spaanse regering bekende aan de Europese Unie dat het begrotingstekort groter was dan eerder werd gemeld op basis van de cijfers uit de regio Valencia. 

Voor de Europese Commissie daadwerkelijk kan overgaan tot het opleggen van een boete moeten de regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie nog wel instemmen met deze sanctie. Het is voor het eerst dat de Commissie een dergelijk voorstel doet, sinds het de bevoegdheid heeft gekregen toe te zien op het binnen de perken blijven van schulden en begrotingstekorten van de lidstaten.