De vakbonden stellen minister Stef Blok van Rijksdienst voor een ultimatum. Voor 13 mei om 12.00 uur moet er een "reëel voorstel" zijn voor de cao van rijksambtenaren.

Dit melden de vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF woensdag.

De vakbonden hebben een vijftal eisen. Zo willen ze een "reële" compensatie nadat de 120.000 rijksambtenaren vier jaar geen loonstijging hebben gehad. De vakbonden zetten in op een loonsverhoging van 3 procent. 

Verder willen de vakbonden onder andere een verlenging van het sociaal plan bij reorganisaties tot 1 januari 2017 en een verbetering van de positie van flexwerkers.

"De minister wil zijn eigen medewerkers niet tegemoetkomen na vier jaar nullijn. Ook blijft hij vasthouden aan andere verslechteringen", aldus cao-onderhandelaar Marco Ouwehand. "Ik hoop dat er een voorstel gaat komen waarin er wel oog is voor koopkrachtverbetering en echte banen."

Goed voorstel 

"Wanneer de minister met een goed voorstel komt, dan kunnen we verder praten. Zo niet, dan rest ons niets anders dan samen met onze leden tot acties over te gaan."

Blok wil via de media niet inhoudelijk reageren op het ultimatum. Zijn woordvoerster laat weten dat de minister bereid is om op ieder moment weer verder te gaan met het overleg, omdat je alleen aan tafel verder kunt komen met elkaar.

Blok heeft ook zo zijn wensen. Zo wil hij inzetten op modernisering van de cao en afbouw van zaken die niet meer bij deze tijd passen. De ruimte voor loonsverhoging is volgens de bewindsman niet erg groot.

Gestaakt

Eind vorige maand werden de cao-onderhandelingen gestaakt. De minister zou willen wachten op de ontwikkeling van de pensioenpremie in 2016 en niet bereid zijn tegemoet te komen aan de looneisen van de vakbonden. 

Blok is wel met de bonden overeengekomen dat een vrijgevallen pensioenpremie van 0,8 procent wordt uitgekeerd. Ambtenaren krijgen de premie in juni met terugwerkende kracht vanaf 1 januari uitbetaald.