Het Europees Parlement heeft een informeel akkoord bereikt over de herziening van Europese wetgeving voor de extra bescherming van passagiersrechten.

Met de nieuwe regels krijgen passagiers die online een pakketreis hebben geboekt, dezelfde rechten als klanten van reisbureaus.

Dat houdt onder andere in dat passagiers hun reis mogen annuleren wanneer deze meer dan 8 procent stijgt, hulp krijgen wanneer zij moeilijkheden ervaren  en recht hebben op vervoer naar huis in het geval van een faillissement.

De afspraken moeten nog officieel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, het orgaan waarin de nationale ministers van de EU-landen wetgeving vaststelt.    

De vorige wetgeving over pakketreizen dateert nog uit 1990. Sindsdien is het aantal goedkope vluchten en online verkopen flink toegenomen.