Beleidsmakers in de eurozone zouden zich moeten voorbereiden op directe financiering van eurolanden om mogelijke grote, economische schokken op te kunnen vangen.

Dat stelt de Rabobank in een donderdag gepubliceerd rapport.

De bank stelt dat directe overheidsfinanciering, ook wel monetaire financiering genoemd, effectiever en minder verstorend is dan het omvangrijke opkoopprogramma (kwantitatieve verruiming) waarmee de Europese Centrale Bank (ECB) is maart mee is begonnen. 

Bij monetaire financiering koopt de ECB rechstreeks schuldpapier op bij eurolanden.  

"Het (monetaire financiering, red.) is een instrument met hoogstwaarschijnlijk een grotere effectiviteit en minder bijwerkingen dan kwantitatieve verruiming.", schrijft de bank.

Opkopen

Met de huidige maatregel van de ECB wordt er maandelijks voor 60 miljard euro aan voornamelijk staatsleningen bij banken en Europese instellingen opgekocht om de lage inflatie aan te wakkeren en de economie te stimuleren.

Dit instrument kent risico's, stelt de Rabobank. De massale aankopen door de ECB leiden tot lagere rendementen op staatspapier. Dat drijft beleggers tot het nemen van meer risico's met zeepbelvorming tot gevolg.

De lage rentes vormen ook een probleem voor verzekeraars en pensioenfondsen. Deze instellingen krijgen moeten bij een lage rentestand meer geld in kas houden om in de toekomst pensioenen te kunnen uitkeren.

Griekenland

"Mocht de economie van de eurozone opnieuw worden getroffen door grote economische schokken, zoals een Griekse uittreding uit de eurozone die tot onverwacht heftige effecten leidt, dan is monetaire financiering waarschijnlijk het enige instrument dat nog kan worden ingezet om verdere vraaguitval tegen te gaan", aldus de bank.

Overigens is de kans dat er daadwerkelijk wordt overgegaan op directe financiering van eurolanden zeer klein, beseft ook de Rabobank. In het Verdrag van Lissabon is afgesproken dat landen niet direct gefinancierd mogen worden. Daarom koopt de ECB momenteel ook staatspapier op bij banken binnen de eurozone.