AMSTERDAM - De sociale dienst in Amsterdam heeft de afgelopen zes maanden circa 8000 bijstandsuitkeringen definitief beëindigd. In een vergelijkbare periode vorig jaar staakte de dienst 6300 uitkeringen. "De toename is een direct gevolg van de strengere aanpak op de MegaBanenMarkt", aldus een woordvoerder.

De sociale dienst begon zes maanden geleden met het doorlichten van de circa 36.000 dossiers. Ongeveer 5000 mensen zijn niet komen opdagen, ondanks dat zij twee keer een uitnodiging ontvingen. Van de helft van deze groep is de uitkering geschorst, van ongeveer zevenhonderd mensen is de uitkering ook definitief beëindigd. Van ongeveer driehonderd cliënten die wel kwamen opdagen, is de uitkering stopgezet om andere redenen dan het vinden van een baan.

"Ook zijn er veel meer spontane afmeldingen," zegt een woordvoerder. Een indirect gevolg van de MegaBanenMarkt is dat mensen eerder zelf op zoek gaan naar werk. Bij Maatwerk, een organisatie die mensen helpt bij het vinden van werk, hebben zich twee keer zoveel mensen aangemeld, buiten de MegaBanenMarkt om.