WASHINGTON - Landen die de regelgeving voor het bedrijfsleven eenvoudiger maken, worden daarvoor vanzelf beloond in de vorm van economische groei. Uit een rapport van de Wereldbank blijkt dat het verband tussen die twee zaken groot is.

De bank brengt jaarlijks naar buiten in hoeverre landen erin slagen de bureaucratische rompslomp voor ondernemers te verminderen. Het gaat daarbij onder meer om de vraag hoe lang het duurt om een bedrijf te starten, hoe hoog de kosten zijn of wat er allemaal bij het ontslaan van werknemers komt kijken. Ruwweg zijn dit soort zaken in arme landen twee keer zo moeilijk als in rijke landen. In het rapport komen 145 landen aan bod.

Rapport

In het algemeen komen westerse landen het best uit de bus. Uit het rapport Doing Business 2005, dat woensdag is gepubliceerd, blijkt dat Nieuw-Zeeland de meest ideale omgeving vormt om zaken te doen. De Verenigde Staten zijn een goede tweede, gevolgd door Singapore. China en Hongkong nemen een gedeelde vierde plaats in. Nederland staat dertiende.

Onderzoekers

Volgens de onderzoekers betaalt het terugbrengen van de administratieve rompslomp zich vanzelf terug. Ze hebben berekend dat de economische groei 2 procentpunt hoger kan uitvallen. Regeringen hoeven minder uit te geven om de bureaucratie in stand te houden. Het geld dat dan vrijkomt, kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs, wat de ontwikkeling van een land weer ten goede komt. Bedrijven op hun beurt zijn ook minder geld kwijt aan allerlei zaken die de overheid oplegt. In plaats daarvan kunnen ze meer produceren en investeren in marketing.

Regelgeving

Nederland geeft jaarlijks 22 miljard dollar (18,2 miljard euro) uit in verband met regelgeving voor het bedrijfsleven, ofwel 11 procent van de rijksbegroting. Twee jaar geleden begon Nederland een ambitieus project om de administratieve lasten van bedrijven terug te brengen met een kwart. De commissie Actal adviseert de overheid hierover.

Uit het rapport blijkt dat vooral rijke landen zich inspannen om de papierwinkel hanteerbaar te maken. Van de arme landen nam niet meer dan eenderde de moeite om de administratieve rompslomp anders in te kleden, terwijl juist zij veel behoefte hebben aan nieuwe bedrijven die voor banen kunnen zorgen. Een eervolle vermelding gaat naar Slowakije, dat in het rapport "de leidende hervormer" wordt genoemd. Het land bracht onder meer veranderingen aan in zijn arbeidswetgeving. Ook Colombia heeft de lasten voor ondernemers aanzienlijk verlicht.

De Afrikaanse landen presteerden over het algemeen het slechtst. Wie bijvoorbeeld in de Mozambikaanse hoofdstad Maputo een bedrijfje wil starten, is daar bijna een half jaar mee zoet. In de Canadese stad Toronto duurt het twee dagen. Wie in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja een commercieel eigendom wil laten registreren, moet maar liefs 21 procedures doorlopen. In de Finse hoofdstad Helsinki zijn dat er drie.