ZOETERMEER - De FNV-vakbond Abvakabo heeft woensdag bij de overheid geklaagd over de problemen in de gesubsidieerde arbeid. De bond wil een grondige verandering van het stelsel van In- en Doorstroombanen (zogeheten Melkertbanen).

Volgens de Abvakabo is het slecht gesteld met de rechtspositie en doorstroomkansen van gesubsidieerde werknemers. Sommigen hebben namelijk geen CAO, omdat ze zijn ondergebracht in een aparte stichting, in plaats van direct bij gemeente, school, ziekenhuis of welzijnsinstelling. Verder concluderen de onderzoekers dat de 'Melketiers' te weinig scholing en begeleiding krijgen.

Als oplossing wil de Abvakabo dat gemeenten meer te zeggen krijgen over de arbeidsvoorwaarden en doorstroomkansen van de werknemers in Melkertbanen. Landelijke beleidsmakers moeten zorgen voor minimum-arbeidsvoorwaarden en het beleid van gemeenten bewaken.

Abvakabo-bestuurder J. Smit is het oneens met adviesorganen die de Melkertbanen willen afschaffen. "Het afschaffen is niet de oplossing, maar het stelsel moet wel veranderen. Een deel van de gesubsidieerde arbeidsplaatsen zal altijd moeten blijven bestaan."