De politiebonden gaan zich beraden over ''de ontstane kloof'' tussen de werkvloer en de bonden enerzijds en de politietop anderzijds.

''De zaak is geëscaleerd'', zegt voorzitter Han Busker van de NPB vrijdag. ''Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. We gaan ons beraden met ons bestuur hoe we ons gaan opstellen naar de politietop.''

Zijn collega van de ACP, Gerrit van de Kamp, beaamt het ontstaan van de kloof. ''Er is weinig geloof op de werkvloer in de korpsleiding.''

Alle bonden gaan zich volgende week met hun bestuur buigen over de ontstane situatie en hun opstelling naar de korpsleiding. ''We nemen in de loop van volgende week een standpunt in.''

Op de uitkomst willen de bonden nog niet vooruitlopen.

Politiemensen uiten zware kritiek op politieleiding