De Staat en de korpsleiding van de politie hebben een kort geding aangespannen om donderdag acties te voorkomen van de politiebonden.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten.

Het gaat om de acties die zouden plaatshebben op donderdag. Die hebben vooral gevolgen voor de veiligheid van de zogenoemde internationale cyberconferentie deze week in Den Haag.

Bij de internationale bijeenkomst over cybercrime zullen veel buitenlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn, onder wie EU-buitenlandchef Federica Mogherini. 

Ook bedrijven als Facebook en Microsoft, organisaties als Bits of Freedom en Human Rights Watch en internationale organen als Europol, Interpol en de Wereldhandelsorganisatie doen mee.

De politiebonden voeren al enige tijd actie omdat zij een betere cao willen. De bonden eisen naast een loonsverhoging van 3,3 procent ook nog andere maatregelen, zoals een bonus in verband met de ingrijpende reorganisatie die de politie doormaakt. De politiemensen hebben al vier jaar geen loonsverhoging gehad.

Video: 'Wij willen het werk onderbreken tijdens de cybertop'

Nationale veiligheid

Door de aangekondigde acties van de politiebonden is de nationale veiligheid in het geding. Dat stellen de korpsleiding van de politie en de Staat dinsdag tijdens het kort geding. ''Als zich toch onverhoopt een incident voordoet op het moment van de acties, heb je dan niemand om op terug te vallen", voert de advocaat van de Staat op.

De voorbereiding van de internationale top is al geruime tijd aan de gang, en dat geldt ook voor de opzet van de beveiliging, aldus de advocaat. Ze heeft het over een evenement van grote en internationale betekenis, waar al zo'n 15 miljoen euro in geïnvesteerd is. Ongeveer duizend politiemensen worden ingezet.

''Donderdag en vrijdag kan geen enkele politieambtenaar gemist worden", betoogde de advocaat van de korpsleiding. De beveiliging kan volgens hem ook niet uit handen gegeven worden aan anderen. ''Al deze politiemensen zijn gescreend en geïnstrueerd over hun specifieke rol op de top.''

'Onacceptabel risico'

Nationaal terrorismecoördinator Dick Schoof stelt dinsdag in een reactie dat de werkonderbrekingen een onacceptabel risico vormen voor het veilige verloop van die conferentie. Schoof zegt dat de veiligheid niet gewaarborgd worden als de politie haar werk onderbreekt tijdens de conferentie.

Volgens Schoof is de beveiliging voor dit soort evenementen opgebouwd uit verschillende 'ringen’ die onderling samenhang hebben. Als daar op een bepaalde plek verandering in wordt aangebracht, is het hele beveiligingssysteem onvoldoende effectief.

Dreiging

Schoof zegt dat bij de conferentie de beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op dreiging en risico. De cyberbijeenkomst kan door jihadisten als legitiem doelwit worden gezien, gelet op hun intenties, stelt hij.

Volgens Schoof kunnen de werkonderbrekingen al in de voorbereiding of op het moment dat dat ringensysteem in werking treedt direct negatieve effecten hebben op de veiligheid.