De werkloosheid in de landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) daalde in februari met 0,1 procentpunt tot 7 procent.

Dat maakte de denktank maandag bekend.

In de eurolanden zat 11,3 procent van de beroepsbevolking zonder werk, eveneens een daling van 0,1 procentpunt. Volgens de OESO was in de eurozone alleen in Finland, Portugal en Italië sprake van een stijging.

Werkloosheid OESO

Bron: OESO© NU.nl/Jerry Vermanne

De werkloosheid in de VS nam met 0,2 procentpunt af tot 5,5 procent, het laagste niveau sinds mei 2008. Ook in Japan en Canada nam het aantal werklozen mondjesmaat af, met respectievelijk 0,1 procentpunt tot 3,5 procent en met 0,2 procentpunt tot 6,8 procent.

Sinds de piek in januari 2013 is de OESO-werkloosheid voor zowel mannen als vrouwen met 1,1 procentpunt gedaald. Het aantal jongeren tussen 15 en 24 zonder werk daalde in die periode met 2,5 procentpunt tot 14,3 procent.