Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher haalt uit naar ING. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant donderdag waaruit blijkt dat veel uitzendkrachten door de bank aan de kant gezet worden. 

De bank zou vrezen hen anders na 1 juli de nieuwe ontslagvergoeding te moeten betalen. Asscher stelt dat als waar is wat de Volkskrant meldt over een interne notitie van ING, hij dat ''schandalig'' vindt.

''Wat is de moraal van een bank die een salarisverhoging voor de top verdedigt die in de miljoenen loopt en tegelijk de meest kwetsbare werknemers iedere zekerheid wil onthouden? Is dat uit te leggen aan medewerkers? Aan klanten?'', aldus de minister in een reactie.

Wet Werk en Zekerheid 

Hij wijst erop dat de nieuwe Wet Werk en Zekerheid onder meer bedoeld is om ook mensen met een flexibel contract meer rechten te bieden.

De nieuwe ontslagvergoeding (de 'transitievergoeding') kan helpen om omscholing te financieren of om een inkomensdaling op te vangen. Na twee jaar bij een bedrijf komt een flexibele kracht in beginsel in aanmerking voor een vast contract.

Video: Asscher haalt uit naar ING

Aan de kant

Een uitzendkracht die na twee jaar aan de kant wordt gezet, krijgt dankzij de nieuwe wet twee derde maandsalaris mee. ''Is dat zo onredelijk als je bedenkt dat aan de top een salarisverhoging van 28 procent blijkbaar noodzakelijk wordt geacht?'', vraagt Asscher zich af.

''Ik snap de zorgen en de woede van de uitzendkrachten die dit ter ore is gekomen en roep werkgevers op te kiezen voor goed werkgeverschap en kwaliteit van werk. ING heeft nu de kans en de plicht te laten zien wel een financiële instelling te zijn die midden in de samenleving staat. Met respect voor alle werknemers - en voor de letter en de geest van de wet.''

Aannames

ING betreurt dat Asscher heeft gereageerd op "basis van aannames en onjuiste informatie", aldus de bank in een reactie.

ING verwijst naar de eerder aangekondigde reorganisatie, waarbij het bedrijf vanwege de toenemende digitalisering afscheid neemt van 1.075 flexkrachten en 1.700 vaste medewerkers. "In de context van deze reorganisatie neemt ING dus ook afscheid van uitzendkrachten, maar deze uitstroom heeft geen verband met de Wet Werk en Zekerheid."

In de toekomst streeft het concern er bovendien naar relatief meer vaste dan flexibele medewerkers in dienst te hebben.

FNV en CNV

FNV-voorzitter Ton Heerts en CNV-voorzitter Maurice Limmen willen opheldering van de directie van ING. "Ik ben ziedend, dat is denk ik het juiste woord", aldus Heerts in een reactie. "De top sleept 1,67 miljoen euro mee naar huis, maar de loyale medewerkers die al jaren op tijdelijke basis werken worden nog even snel de laan uit gestuurd."

"De FNV eist van de directie opheldering en een fatsoenlijke behandeling van de uitzendkrachten volgens de letter en geest van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid."

Volgens Heerts moeten goed functionerende medewerkers na een bepaalde tijd beloond worden met een vast contract.

De Tweede Kamer gaat op verzoek van de PvdA snel in debat met Asscher over het ontslag van uitzendkrachten bij ING. De SP pleit voor een noodmaatregel van de minister om dergelijke ontslagen te voorkomen.