DEN HAAG - Bijna 15.000 ondernemers hebben bezwaarschriften opgesteld tegen de plannen van het kabinet het grijze kenteken af te schaffen. Werkgeversorganisatie MKB-Nederland, Landbouworganisatie LTO en diverse andere organisaties hebben de bezwaarschiften dinsdag in Den Haag aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor financiën.

Staatsecretaris Wijn van Financiën wil de financiële voordelen van het grijze kenteken afschaffen en uit de opbrengst een verlaging van de vennootschapsbelasting en een verhoging van de zelfstandigenaftrek financieren.

In een petitie wezen de organisaties de Kamer erop dat een bestelauto voor een bedrijf geen luxe is en dat de kabinetsplannen vooral kleine en middelgrote bedrijven op kosten jaagt.