Hoogopgeleiden domineren arbeidsmarkt steden

Het grote aantal hoogopgeleiden zorgt voor verdringing van laagopgeleiden op de stedelijke arbeidsmarkt. Maar hoogopgeleiden blijken tegelijkertijd de banenmotor voor laagopgeleiden. 

Dat meldt De Volkskrant dinsdag op basis van onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Daaruit zou blijken dat elke hoogopgeleide in een stad tien banen oplevert. Deze banen zouden vooral ontstaan in sectoren als de horeca, cultuur en vrije tijd.

Hoewel die banen vaak geschikt zijn voor laagopgeleiden, worden ze in de praktijk echter vaak ingevuld door hoogopleiden zelf, als gevolg van een krappe arbeidsmarkt. 

Daarnaast zou het aantal hoogopleiden dat onder het eigen niveau werkt te verklaren zijn door het aantal studenten in steden die een baan hebben naast hun studie. Ook zij vervullen banen die eigenlijk bedoeld zijn voor laagopgeleiden. 

Werkloosheid laagopgeleiden

Mede daarom is de werkloosheid in grote steden onder laagopgeleiden nog altijd hoog. Hoe meer hogeropgeleiden in een stad, hoe meer hoogopleiden ook onder hun niveau werken, is de conclusie van het onderzoek. Daardoor worden er minder banen voor laagopgeleiden ook daadwerkelijk ingevuld door deze groep. 

Een andere reden voor de hoge werkloosheid onder laagopgeleiden in steden blijft het grote aandeel van bijvoorbeeld bijstandgerechtigden. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen zijn vaker laagopgeleid en hebben over het algemeen minder kans op een baan.

Lees meer over:
Tip de redactie