UTRECHT - Het reizigersvervoer van de Nederlandse Spoorwegen is de eerste zes maanden van dit jaar uit de rode cijfers gekomen. De onderneming profiteerde van meer passagiers, lagere kosten en een tariefsverhoging.

Het bedrijfsresultaat van deze kerntaak kwam uit op 21 miljoen euro. Over dezelfde periode vorig jaar stond een verlies van 20 miljoen euro in de boeken. De inkomsten van de divisie, waartoe het binnenlandse en buitenlandse reizigersvervoer behoren, namen met 38 miljoen toe tot 881 miljoen euro.

De NS verdiende vooral flink meer geld aan het binnenlandse reizigersvervoer. De inkomsten stegen 5 procent tot 706 miljoen euro. Voor het eerst sinds drie jaar zag de NS de passagiersaantallen groeien. Het aantal kilometers dat reizigers aflegden, steeg het eerste halfjaar ongeveer 2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De vervoerder verwacht dat het reizigersvervoer over heel 2004 ook winstgevend zal zijn. Wel plaatst de NS de kanttekening dat de zwakke zomermaanden en reorganisatiekosten het resultaat negatief beïnvloeden.

Investeren

Het reizigersvervoer moet volgens de NS nog beter presteren om de dienstverlening op peil te houden en te kunnen investeren in nieuwe treinen. Daarom blijft het bedrijf de komende jaren scherp op de kosten letten.

Ondanks de winst bij het reizigersvervoer staat het nettoresultaat van het gehele concern onveranderd op 47 miljoen euro. De inkomsten zijn harder gestegen dan de kosten, maar de belastingen waren hoger dan in de eerste helft van 2003. In die periode was er bovendien een bijzondere bate.