DEN HAAG - De FNV, CNV en MHP schorten al het overleg met werkgevers en het kabinet op. Vanaf volgende week maandag tot en met de grote vakbondsdemonstratie op 2 oktober in Amsterdam voert de vakbeweging geen CAO-overleg meer.

De vakbondsvoormannen L. de Waal (FNV), D. Terpstra (CNV) en A. Verhoeven (MHP) maakten dinsdagmiddag tijdens een ludieke actie in Den Haag bekend dat zij op centraal niveau het overleg stilleggen. De bonden gaan hetzelfde doen op ondernemings- en bedrijfstakniveau.

Het aantal vormen van overleg dat de komende tijd wordt opgeschort, kan in de duizenden lopen. Niet alleen de medewerkers van de bonden stoppen er voorlopig mee, zij vragen hun kaderleden hetzelfde te doen.

Loeiende sirenes

Om de actie luister bij te zetten kwamen twee brandweerwagens met loeiende sirenes het terrein oprijden van de Sociaal-Economische Raad (SER), waar normaliter overleg tussen de vakbeweging, werkgevers en het kabinet plaatsvindt. Brandweermannen barricadeerde samen met de vakbonders de deur van het SER-gebouw. Er werd een bord neergezet met: 'overleg opgeschort'.

"We hebben vergaderd tot we er suf van werden. Op het moment dat er niet naar je geluisterd wordt, niet door de werkgevers en niet door het kabinet, houdt het een keer op", stelde De Waal. Volgens Terpstra hebben vakbondsbestuurders en de leden door het opschorten van het overleg nu alle tijd om acties te organiseren.

De aankondiging over het staken van het overleg was precies op de eerste dag dat minister Remkes van Binnenlandse Zaken in onderhandeling ging met bonden over een nieuwe CAO voor zijn 120.000 rijksambtenaren. Volgens voorzitter E. Snoey van de Abvakabo FNV wordt ook dit overleg volgende week stilgelegd.

Noodgevallen

Volgens haar wordt alleen nog met werkgevers gesproken in noodgevallen. "Bij reorganisaties zullen wij wel meewerken aan een sociaal plan. Ook als werkgevers willen meewerken aan reparatie van kabinetsingrepen in onder meer VUT en prepensioen, willen bonden daarover praten."