Een beursgang van ABN Amro is voor het einde van dit jaar nog steeds mogelijk. Premier Mark Rutte zei dat donderdag na de wekelijkse ministerraad. 

''Dit jaar is nog heel erg lang, dus dat lijkt me zeker mogelijk, zei Rutte.

Vorige week maakte minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem bekend de beursgang uit te stellen. Het kabinet zou daar dit voorjaar een beslissing over nemen. Maar na veel ophef over een voorgenomen salarisverhoging van een ton voor de ABN-top in 2014, besloot de bewindsman de beursgang uit te stellen.

Dijsselbloem wil dat de rust en vertrouwen terugkeert rondom de bank.

Rutte - die zich eerder nog niet had uitgelaten over de kwestie - sloot zich donderdag aan bij Dijsselbloem. ''Er was een klimaat van onrust ontstaan rond ABN en er lagen de nodige Kamervragen'', aldus Rutte. Hij noemde het uitstel een ''verstandig besluit'' van Dijsselbloem. De salarisverhogingen bij ABN noemde hij ''maatschappelijk niet verstandig''.

Video: 'Beursgang ABN nog mogelijk dit jaar'

Verbeteringen

Dijsselbloem wil niet vooruitlopen op het besluit of een beursgang er dit jaar nog in zit. "Ik ga de zaken die op tafel liggen oplossen, verbeteringen aanbrengen waar nodig en dan buigt het kabinet zich daar opnieuw over."

Het is altijd het uitgangspunt geweest van het kabinet dat het in 2008 genationaliseerde ABN Amro uiteindelijk weer naar de beurs gaat. "We hebben het principebesluit om naar de beurs te gaan al genomen. Het enige besluit wat we hebben uitgesteld is het startbesluit", aldus Dijsselbloem.

Rutte sprak ook zijn vertrouwen uit in ABN-topman Gerrit Zalm en de raad van commissarissen. ''Het vertrouwen van het kabinet in de top van de bank is onverminderd groot.''

Afgeven

Ook zei de premier dat het niet veel zin heeft om mee te doen aan het afgeven op bankiers. Banken vervullen volgens hem een belangrijke rol in de samenleving. Ze zijn verantwoordelijk voor ruim 90 procent van de kredietverlening, wat Rutte op zich te veel vindt, en ze hebben een cruciale rol in het betalingsverkeer.

Dat zijn complexe, gespecialiseerde taken waar goede mensen voor nodig zijn. Hun salarissen zijn daarop afgestemd, benadrukte de minister-president.

Afspraken

De loonsverhoging voor de in totaal zes topbestuurders is overigens conform gemaakte afspraken uit 2012. De bankbestuurders hebben al tot twee maal toe afgezien van de loonsverhoging. Inmiddels hebben ze beloofd de 100.000 euro extra salaris terug te storten.

Er spelen meer kwesties rondom de staatsbank. Zo onthulde het Financieele Dagblad onlangs dat er door bankmedewerkers in Dubai interne regels werden overtreden en tikte toezichthouder De Nederlandsche Bank het ABN-bestuur op de vingers omdat men onvoldoende zicht had op nevenfuncties en privébelangen van de commissarissen.