Ziekenhuizen hebben in 2012 en 2013 de beschikbare budgetten met miljoenen euro's overschreden. 

In 2012 werd het collectieve budget van 17 miljard euro met 512 miljoen overschreden. In 2013 was de overschrijding 592 miljoen op het zogeheten macrobudget van 18 miljard euro.

Dat schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. 

In 2016 wordt het budget van de ziekenhuizen met 70 miljoen euro gekort, vanwege de overschrijding van het budget in 2012. De minister weet nog niet of ze het budget voor 2017 met 242 miljoen euro kort voor de overschrijding in 2013. In het voorjaar van 2016 wil ze daar een besluit over nemen, na overleg met de betrokken partijen.

De voorlopige cijfers over 2014 komen volgens de minister "nagenoeg overeen met het macrokader". Het sterkt volgens haar het vertrouwen "dat er in komende jaren sprake zal zijn van een beheerste uitgavenontwikkeling".