Met een gongslag door de voorzitter van de Stichting Tuchtrecht Banken is op de beursvloer in Amsterdam de gedragscode voor bankiers ingeluid. 

Met ingang van woensdag zijn circa 90.000 bankmedewerkers verplicht om een eed af te leggen waardoor ze gebonden zijn aan het naleven van de bijbehorende gedragsregels.

De bankierseed is in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Wie de regels overtreedt kan daarop aangesproken worden door de Stichting Tuchtrecht Banken, die speciaal is ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Bij overtreding van de gedragsregels kunnen medewerkers individueel bestraft worden via het tuchtrecht.

Straffen kunnen variëren van een berisping tot een beroepsverbod voor drie jaar.