Vier op de tien jongeren in Nederland die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook  niet beschikbaar voor werk. Dat betekent dat 75.000 jongeren ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt.  

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Van de jongeren (tussen de 15 en 27 jaar) die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, geven de meesten (37 procent) arbeidsongeschiktheid en ziekte als belangrijkste reden hiervoor op. Bij jonge vrouwen geldt ook de zorg voor het gezin of het huishouden als belangrijke oorzaak, mannen geven deze reden bijna nooit op.

"In de afgelopen tien jaar gaven jonge vrouwen steeds minder vaak de zorg voor het gezin of huishouden als reden aan om niet te zoeken naar en beschikbaar te zijn voor werk: 44 procent in 2005 en 24 procent in 2014", schrijft het CBS.

Ziekte

Daarentegen werd ziekte of arbeidsongeschiktheid bij jonge vrouwen juist vaker genoemd, 30 procent in 2005 en 44 procent in 2014. Jonge vrouwen zijn oververtegenwoordigd binnen de groep jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

"Jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn over het algemeen wat lager opgeleid. Naar herkomstgroepering zijn er geen wezenlijke verschillen", aldus het statistiekbureau.