VOORBURG - Het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers is vorig jaar gedaald tot 4,7 procent. In 2002 was het nog 5,3 procent. Gemiddeld melden werknemers zich 1,3 maal per jaar ziek, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

Vrouwen, ouderen en laagbetaalden hebben een hoger verzuim dan gemiddeld. Dat geldt ook voor allochtonen en gescheiden werknemers.

Bij vrouwen was het verzuim in 2003 5,3 procent, tegen 4,3 procent bij mannen. Oudere werknemers melden zich wel minder vaak ziek dan jongere, maar als zij ziek zijn, blijven zij langer thuis dan hun jongere collega's. In 2003 waren werknemers tussen de 15 en 25 jaar 2,6 procent van de werktijd ziek. Bij werknemers tussen 55 en 65 was dat 5,5 procent.

De cijfers zijn afkomstig uit de eerste rapportage van de Nationale Verzuimstatistiek. Dat is een gezamenlijk project van het CBS en de Brancheorganisatie Arbodiensten.

Salaris

Uit de statistiek blijkt verder dat ziekteverzuim afneemt naarmate mensen meer verdienen. Werknemers met een bruto jaarsalaris van boven de 50.000 euro zijn 3,1 procent van de werktijd ziek. Bij werknemers met een loon onder de 30.000 euro per jaar is het verzuim 5 procent.

Ook blijkt het ziekteverzuim onder gescheiden mensen 1,7 maal hoger te zijn dan onder ongehuwden. Onder niet-westerse allochtonen lag het ziekteverzuim in 2003 op 6 procent. Bij autochtonen en westerse allochtonen was dat respectievelijk 4,5 en 5 procent.