Nieuwe internationale regels dreigen de financiële positie van Nederlandse banken aanzienlijk te verslechteren.

Daarvoor vreest de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), meldde Het Financieele Dagblad maandag.

De NVB maakt zich zorgen over regels die het Bazels Comité wil doorvoeren. Daarbij komt de nadruk te liggen op de solvabiliteit van de klant, in plaats van de historische cijfers over wanbetaling.

Door de relatief hoge schulden van huishoudens en bedrijven zou die aanpassing vooral in Nederland grote gevolgen hebben voor de banken.

Zo zouden ABN AMRO, ING en Rabobank inmiddels hebben geconstateerd dat hun solvabiliteitsratio's met de nieuwe meetmethode 45 tot 60 procent lager zou uitkomen dan nu het geval is. Daardoor zou volgens de NVB de kredietverlening voor huizenkopers en bedrijven onder druk komen te staan.

De belangenvereniging dringt er daarom op aan de voorgestelde regels niet zomaar in te voeren.