Het omstreden handelsakkoord TTIP tussen de Verenigde Staten en Europa gaat ten koste van de gezondheid van werknemers. 

Daarvoor waarschuwt vakbond FNV zaterdag. Ook zouden 600.000 banen in Europa op de tocht staan.

De VS en Europa onderhandelen momenteel over het nieuwe handelsverdrag. Volgens de vakbond krijgen multinationals met het verdrag nog meer macht dan nu en dreigen belangrijke wettelijke afspraken die gemaakt zijn verloren te gaan.

''Arbeidsvoorwaarden en lonen staan nu al onder druk. Dat dreigt alleen maar meer te worden als TTIP er komt", aldus de vakbond. ''Ook de gezondheid van werknemers staat op het spel, omdat zij vaker blootgesteld dreigen te worden aan gevaarlijke stoffen."

De FNV wijst daarbij op het beschermingsniveau dat voor veel gevaarlijke stoffen zoals asbest, bestrijdingsmiddelen in de landbouw en kwartsstof, waar veel in de bouw mee wordt gewerkt, in de VS veel lager ligt dan in Nederland.

De FNV vreest daarnaast dat er ook wordt geprobeerd om arboregels af te zwakken. ''Aan rechten waar we een eeuw voor hebben gestreden, mag niet getornd worden”, aldus de bond.

Verdrag

Het vrijhandelsverdrag moet handelsbelemmeringen tussen de EU en VS wegnemen, en behelst maar liefst een derde van de totale wereldhandel. 

Het kabinet is voorstander van het verdrag, omdat de handel tussen beide economische zwaargewichten erdoor zou groeien. De bedoeling is dat er dit jaar al een akkoord ligt, maar de kans daarop wordt niet groot geacht.

Dit moet u weten over het vrijhandelsverdrag EU-VS