Het overheidstekort van Nederland is vorig jaar uitgekomen op 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het tekort in 2014 bedroeg daarmee 15 miljard euro, 400 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat het tekort onder de Europese norm van 3 procent blijft. In 2013 kwam er ook een percentage van 2,3 uit de bus.

Dat was toen voor het eerst in vijf jaar dat Nederland onder de 3 procent scoorde. In 2009 bereikte het overheidstekort nog een hoogtepunt van 33,7 miljard euro, 5,5 procent van het bbp.

Het Rijk

Het Rijk droeg voor meer dan 7 miljard euro bij aan het overheidstekort, 2,2 miljard meer dan in 2013. De uitgaven van 2013 kenden een aantal omvangrijke eenmalige effecten, zoals de verkoopopbrengsten van telecomfrequenties en kapitaalinjecties in verband met de redding van SNS Reaal.

De aardgasbaten waren vorig jaar ruim 4,5 miljard euro lager dan een jaar eerder. Dat kwam door lagere verkoopprijzen in combinatie met een lager productievolume. Daar stond tegenover dat de belasting- en premie-inkomsten van de overheid sterk toenamen. Deze vielen 9,6 miljard euro hoger uit dan in 2013.

Vooral bedrijven en instellingen moesten meer belasting afdragen. De vennootschapsbelasting en de dividendbelasting brachten een stuk meer op.

Lokale overheden

Lokale overheden hadden vorig jaar een tekort van 2,1 miljard euro. Terwijl het tekort van provincies verdubbelde tot 0,9 miljard euro, halveerde dat van gemeenten tot 1,1 miljard euro. Gemeenten hielden veel geld over aan grondtransacties.

De sociale-zekerheidsfondsen zagen hun tekort in 2014 afnemen tot 5,8 miljard euro. De uitgaven aan ouderdoms-, werkloosheids- en zorguitkeringen namen toe. Na jaren van sterke stijgingen bleef de groei van de zorguitgaven echter voor het tweede jaar op rij onder de 1 procent.

Staatsschuld

De staatsschuld steeg vorig jaar met 10 miljard euro tot 451 miljard euro. Als percentage van het bbp bleef de schuld met 68,8 procent bijna gelijk.

De economische groei in 2014 compenseerde bijna volledig de hogere schuld in euro’s. De stijging van de schuldquote sinds 2008 vlakt af. Van 2008 tot 2013 steeg de schuldquote van 54,8 procent naar bijna 69 procent.

Dijsselbloem

Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, noemde de aantrekkende groei van de economie en het verder dalende begrotingstekort zijn ''goed nieuws''.

''Vaak is het zo dat als je de trend naar boven te pakken hebt, het dan elke keer sneller gaat dan verwacht. Andersom is het ook zo dat als je achteruit gaat, ook dat sneller gaat dan verwacht. Maar we hebben nu de wind mee en dat is mooi'', aldus Dijsselbloem.

Hij wijst er wel op dat het tekort vorig jaar nog altijd op 2,3 procent van het bruto binnenlands product ligt, dus als minister van Financiën is Dijsselbloem nog niet tevreden. Ook is het niet gezegd dat het lagere tekort vorig jaar, zich zeker doorzet in een verdere verlaging dit jaar. ''Vorig jaar hadden we een paar eenmalige dingen. Dit jaar ook, met andere plussen en minnen.''

Henk Kamp

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zegt in een reactie: ''Bedrijven investeren meer, de export blijft toenemen en ook consumenten dragen steeds meer bij aan de groei. De opwaartse bijstelling toont aan dat onze economische groei in een versnelling zit. Die wordt vooral gedreven door bedrijven in de bouw die meer investeerden dan verwacht.''

Uit de CBS-cijfers blijkt dat er in het vierde kwartaal 8000 banen meer bijkwamen dan eerder geschat. Kamp: ''De in totaal 50.000 extra banen van het afgelopen kwartaal tonen aan dat ook het herstel van de arbeidsmarkt krachtig doorzet en meer mensen aan de slag kunnen. Belangrijk, want pas dan ervaren mensen het herstel van de economie daadwerkelijk.''