Na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli van dit jaar, zal het aantal ontslagen toenemen.
 

Dat verwacht Bert Kersten, specialist op het gebied van arbeidsrecht bij Achmea Rechtsbijstand. "Wij verwachten zeker in de tweede helft van dit jaar, maar ook nog in 2016 meer ontslagzaken", zegt Kersten.  

In de Wwz wordt de ontslagvergoeding vervangen voor een transitievergoeding. Werknemers krijgen dan een derde van hun bruto maandsalaris per dienstjaar tot maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris. Met de oude methode, de kantonrechtersformule, kan dat bedrag veel hoger uitkomen.

"In zekere zin wordt het ontslagrecht makkelijker en goedkoper voor werkgevers. De transitievergoeding is  substantieel lager dan de huidige ontslagvergoeding. Daartegenover hebben werknemers meer beroepsmogelijkheden", zegt Kersten.

Vaststelling

De arbeidsrechtspecialist verwacht dat er meer vaststellingsovereenkomsten tussen werknemers en werkgevers worden gesloten. "Werkgevers hebben meestal geen zin in lange juridische procedures, die kosten ook extra geld. Ze kopen met een vaststellingsovereenkomst risico's af."

Of het aantal ontslagen ook na 2016 zal toenemen, is volgens Kersten niet te zeggen. Het is volgens hem ook afwachten hoe de rechters de nieuwe wet gaan uitleggen. "Wat is in de ogen van de rechter ernstige verwijtbaarheid van een werknemer? Dat moet zich gaan uitkristalliseren."

De Wwz is in april 2013 tussen het kabinet en de sociale partners in het sociaal akkoord afgesproken. Naast de aanpassingen in het ontslagrecht, zijn er onder andere afspraken gemaakt over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de WW.