De herziening van het belastingstelsel moet in de eerste plaats zorgen voor meer banen. Dat stelden werkgeversorganisaties, vakbonden en externe deskundigen woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Ter voorbereiding op de behandeling van kabinetsplannen voor een belastingherziening wil de Kamer van deskundigen horen hoe zij over de mogelijkheden denken. Het kabinet wil de lasten op arbeid verlagen en de eerste stappen in de loop van dit jaar zetten.

Volgens Cees Oudshoorn van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is er enorm veel verborgen werkloosheid in Nederland en is het scheppen van banen het allerbelangrijkste. Er moet een rechtstreekse lastenverlichting komen voor werkenden. Hij stelde ook voor om het tarief in de inkomstenbelasting te zetten op 35 procent voor inkomens tot 100.000 euro en 45 procent daarboven.

Niet overhaast

Oudshoorn en ook oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend stelden dat het kabinet de belastingherziening niet overhaast moet invoeren. Volgens Vermeend is het beter alle opties, wensen en alternatieven nu op papier te zetten en de hervorming dan inzet te maken bij de volgende Kamerverkiezingen. 

Volgens Vermeend worden de meeste banen de komende tien jaar gecreëerd bij bedrijfjes met minder dan tien werknemers. Die bedrijven moeten worden geholpen om mensen te kunnen aannemen.

Hans Biesheuvel van werkgeversorganisatie ONL wees erop dat de risico's voor kleine ondernemers nu te groot zijn om mensen aan te nemen.

Duizend euro

FNV wil dat werkenden de 1.000 euro terugkrijgen die ze volgens de vakbond meer zijn gaan betalen sinds de vorige belastingherziening. De winstbelasting moet omhoog en de inkomstenbelasting omlaag, aldus de FNV.

CNV streeft ook naar een eerlijk belastingstelsel. "De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat principe gaat wat mij betreft zeker gelden bij de belasting op vermogens. Dat is nu nog niet het geval", zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen.

Afschaffen

Volgens hoogleraar fiscale economie Edwin Heithuis van de Universiteit van Amsterdam moeten veel belastingen gewoon worden afgeschaft om het systeem eenvoudiger te maken.

Hij noemde de erf- en schenkbelasting, de overdrachtsbelasting, dividendbelasting en de verhuurdersheffing. Het zijn kleine belastingen die relatief weinig opleveren, aldus Heithuis.

'Belast vermogen op werkelijk behaald rendement' | 'Voer enkel btw-tarief van 19 procent in voor lagere arbeidslasten'