De inkomensverschillen tussen de top van grote beursgenoteerde bedrijven en de werkvloer zijn in 2014 fors gegroeid.

Die kloof zal nog groter worden, zo blijkt maandag uit een analyse door adviesbureau Focus Orange en het Financieele Dagblad.

Het basisloon van zittende AEX-ceo’s nam het afgelopen jaar met gemiddeld 5,2 procent toe, veel meer dan de inflatie en ruim drie keer zoveel als het modale salaris. Het gemiddelde basissalaris van bestuursvoorzitters ligt inmiddels op 1 miljoen euro.

De totale beloning inclusief bonus en uitgekeerde aandelen bedraagt gemiddeld 3,7 miljoen, exclusief pensioenkosten. Dat is 12 procent meer dan het voorgaande jaar.

Het modale inkomen steeg in 2014 met 1,5 procent en kwam uit op gemiddeld 35.000 euro, volgens het Centraal Planbureau.

Dubbele hefboom

De topbeloningen kunnen volgens de analyse fors oplopen vanwege "een dubbele hefboom". Het basissalaris neemt toe omdat bedrijven niet achter willen blijven bij elkaar. Die verhoging werkt ook door in de variabele beloning, omdat die is gebaseerd op het basisloon.

Daar komt bij dat de variabele beloning als percentage van de totale beloning ook toeneemt. ''Dat laatste vergroot de kans dat er vaker exorbitante bedragen worden uitgekeerd die tot maatschappelijke verontwaardiging leiden'', concludeert het onderzoek.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil dat ondernemingsraden de bevoegdheid krijgen om de interne beloningsverhoudingen van bedrijven op de agenda te zetten in overleg met de directie.