De leiding van het Europese Octrooibureau (EOB) in Rijswijk, het bureau dat in Europa patenten toekent, voert volgens een aantal anonieme medewerkers een schrikbewind. 

Dat stellen vijf werknemers die anoniem hun verhaal doen zaterdag in de Volkskrant. Onder leiding van president Benoît Battistelli is de internationale organisatie volgens hen verworden tot een 'bastion van angst'.

Veel werknemers kampen met psychische klachten. ''De werkdruk is enorm toegenomen en de wanhoop bij collega's is groot'', zegt een octrooionderzoeker. Het dieptepunt was een jonge collega die in 2013 onder werktijd een einde aan zijn leven maakte.

Er is nooit onderzocht of de werkomstandigheden een rol speelden bij de zelfdoding, maar zijn collega's vermoeden dat het te maken had met de onredelijke werkdruk. Ook in Duitsland waren er twee zelfmoorden bij het Octrooibureau.

Immuniteit

Battistelli noemt de zelfmoorden "persoonlijke tragedies". Er zijn volgens hem geen aanwijzingen om aan te nemen dat er een verband is tussen de zelfmoord en het bureau, zegt hij zaterdag in een interview met NRC.

De Nederlandse arbeidsinspectie heeft volgens hem dan ook geen reden om te interveniëren. Dat kan bovendien niet, doordat het EOB juridische immuniteit geniet en niet gebonden is aan de Nederlandse wetgeving.

De Inspectie SZW stelt tegenover de krant dat er wel signalen zijn binnengekomen. "Maar we komen er niet in. We hebben hier geen bevoegdheden, net als bij ambassades.”