De Nederlandse Gasunie heeft vorig jaar bijna een tiende meer winst geboekt dan in 2013. Hierdoor kon meer geld worden afgedragen aan de Nederlandse staat, maakt de netbeheerder vrijdag bekend. 

Voor dit jaar wordt wel een lager resultaat verwacht, mede omdat het bedrijf komende jaren minder uitbreidingsprojecten op de agenda heeft staan.

De nettowinst kwam uit op 603 miljoen euro. Hiervan is 362 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de Staat, die de enige aandeelhouder is van het bedrijf. In 2013 was dat nog 325 miljoen euro.

Gasunie profiteerde onder meer van de lagere energiekosten voor gastransport, door de relatief warme wintermaanden van vorig jaar.

Het staatsbedrijf deed het daarnaast beter doordat het niet meer te maken had met een grote terugbetalingsverplichting. De omzet van Gasunie groeide vorig jaar met bijna 13 procent tot 1,7 miljard euro.

Kortingen 

Dat Gasunie voor 2015 uitgaat van een afname van de reguliere resultaten, heeft te maken met kortingen op de tarieven die door de toezichthouders in Nederland en Duitsland worden vastgesteld.

In de afgelopen jaren konden deze worden gecompenseerd door opbrengsten uit nieuwe infrastructuurprojecten. Maar komende jaren verschuiven de investeringen van Gasunie van uitbreidingen naar meer op vervangingen gerichte projecten.

Gasunie is in 2013 een meerjarig vervangingsprogramma gestart dat moet waarborgen dat het Nederlandse netwerk van leidingen en pijpen ook komende decennia veilig, betrouwbaar en betaalbaar blijft. Het afnemen van de gaswinning in Groningen zorgt ervoor dat er komende jaren meer aardgas geïmporteerd zal moeten worden.