DEN HAAG - De SP-fractie in de Tweede Kamer wil de aftrek van hypotheekrente zo vorm geven dat die "simpeler, eerlijker en logischer'' wordt. Het SP-plan zou leiden tot een kleine vooruitgang voor de lagere inkomens. De hogere inkomens zouden wat moeten inleveren, blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau.

Het plan van SP-kamerlid Kant komt erop neer dat de extra aftrek die nu nog mogelijk is bij spaar- en beleggingshypotheken, wordt beperkt. Kant wil namelijk dat bij hypotheken waarbij niet wordt afgelost, het bedrag dat kan worden afgetrokken jaarlijks met 3 procent afneemt. Verder wil Kant dat de hogere inkomens in verhouding meer kwijt zijn aan het eigenwoningforfait, de belasting voor huiseigenaren.

Afschaffing

De hypotheekrenteaftrek staat de laatste maanden sterk in de belangstelling. In mei stelde de Nederlandse Vereniging van Banken voor de aftrek geleidelijk af te schaffen, omdat het instrument op de lange termijn niet houdbaar zou zijn. Ook GroenLinks en de PvdA willen volgens hun verkiezingsprogramma's de aftrek beperken. Afgelopen weekeinde kwam PvdA-kamerlid Crone met het plan een staatscommissie met zwaargewichten als Kok (PvdA), Lubbers (CDA) en Bolkestein (VVD) in te stellen die moet adviseren over de toekomst van de renteaftrek. Staatssecretaris Wijn van Financiën voelt daar niets voor, laat zijn woordvoerder weten. "Waar geen wil is, is geen weg.''

Wijn weet zich gesteund door de regeringsfracties CDA en VVD, die bij herhaling hebben verklaard dat tornen aan de hypotheekrenteaftrek wat hen betreft "niet aan de orde is''. Ook D66, de derde regeringspartij, voelt daar weinig voor.

Kritiek

Pensioenfondsen hebben maandag felle kritiek geuit op de plannen van het kabinet om het werknemers mogelijk te maken hun gespaarde tegoeden aan prepensioen op te vragen. De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfonsden (Opf) vinden de plannen "uiterst onverstandig''.

"Het kabinet zet aan tot verbrassen van pensioengelden'', aldus de Opf. De VB spreekt van "potverteren ten laste van toekomstige jaren en kabinetten''.