De Federal Reserve (Fed), het stelsel van Amerikaanse centrale banken, heeft de rentestand gehandhaafd op het historisch lage niveau van 0 tot 0,25 procent.

De rente staat momenteel erg laag om de economie te stimuleren. Tot nu toe heeft de Fed aangegeven "geduldig" te zijn met een renteverhoging, maar heeft die term nu verwijderd uit zijn beleidsverklaring.

De Fed zei verder dat een renteverhoging in april nog "onwaarschijnlijk" blijft. Daarmee wordt de deur opengezet voor een eventuele renteverhoging in de Verenigde Staten bij de rentevergadering in juni. Het zou voor het eerst zijn sinds 2006 dat de rente in de VS wordt verhoogd.

De meeste economen hadden al verwacht dat de Fed af zou stappen van de term "geduld". Die werd voor het eerst gebruikt bij de beleidsverklaring in december. Daarvoor liet de Fed weten dat de rente nog "geruime tijd" op een laag niveau zou blijven. Het belangrijkste rentetarief in de VS staat sinds eind 2008 op het historisch lage niveau.

Verbetering arbeidsmarkt

Het beleidsbepalende comité van de Fed gaf ook aan dat een renteverhoging zal afhangen van een verdere verbetering van de arbeidsmarkt en van het vertrouwen dat de inflatie op de middellange termijn zal bewegen richting de doelstelling van 2 procent.

De Fed herhaalde dat de Amerikaanse arbeidsmarkt verdere verbetering laat zien, maar zei wel dat de economische groei iets is afgezwakt. De ramingen voor de groei en inflatie werden naar beneden bijgesteld.

Fed-president Janet Yellen zei in een toelichting op het rentebesluit dat een renteverhoging na de bijeenkomst in april niet uitgesloten kan worden. Er is echter nog niet besloten over een tijdstip voor een renteverhoging.

Wall Street lager richting Fed-besluit