In de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking zouden Europese lidstaten elk kwartaal verplicht informatie moeten delen over hun belastingdeals met grote ondernemingen. 

Dat voorstel legde de Europese Commissie woensdag op tafel. Dinsdag waren de plannen al uitgelekt. Brussel hoopt dat de nieuwe informatieoverdracht vanaf 2016 in werking kan treden.

Brussel kondigde ook aan scherp te kijken naar vennootschapsbelasting. Voor de zomer komt hierover een actieplan. Zo gaat de commissie bijvoorbeeld onderzoeken of het mogelijk is om grote multinationals te verplichten duidelijk te maken hoeveel belasting ze per land betalen.

Nederland en andere EU-landen liggen onder vuur over mogelijk oneerlijke belastingvoordelen voor grote multinationals. Specifiek kijkt Brussel naar de deal die de Amerikaanse koffieketen Starbucks geniet in Nederland.

Voortrekkersrol 

Nederland wil een voortrekkersrol vervullen in het vergroten van transparantie bij de aanpak van belastingontwijking en de uitwisseling van gegevens over belastingdeals maakt daar onderdeel van uit, liet het ministerie van Financiën in een reactie weten. Nederland steunt het initiatief dan ook.

De Europese Commissie heeft van belastingontduiking een speerpunt gemaakt, onder het motto: iedereen moet zijn deel aan belastingen betalen. Onthullingen over mogelijk oneerlijke belastingdeals in Luxemburg (LuxLeaks) versnelden de inzet.

De EU-lidstaten moeten instemmen met het voorstel. Het Europees Parlement mag alleen zijn mening geven.